Որո՞նք են օրենքի տարբեր տեսակները

Չնայած կան բազմաթիվ տարբեր տեսակի օրենքներ, որոնք կարելի է ուսումնասիրել և դիտարկել, դրանք հաճախ ամենահեշտն են խմբավորել երկու հիմնական կատեգորիաների ՝ հանրային և մասնավոր օրենքների: Հանրային օրենքները կառավարության կողմից սահմանված օրենքներն են, որոնք ավելի լավ են կազմակերպում և կարգավորում քաղաքացիների վարքագիծը, որոնք հաճախ ներառում են քրեական և սահմանադրական օրենքներ: Մասնավոր օրենքներն այն օրենքներն են, որոնք ստեղծվել են, որպեսզի օգնեն կարգավորել անհատների միջև գործարար և մասնավոր պայմանագրերը, որոնք սովորաբար ներառում են խոշտանգումների և գույքային օրենքները: Քանի որ օրենքը այդքան լայն սկզբունք է, օրենքը բաժանվել է իրավունքի հինգ ոլորտների. սահմանադրական իրավունք, վարչական իրավունք, քրեական իրավունք, քաղաքացիական իրավունք և միջազգային իրավունք:

Law & More B.V.