Ինչ է ֆինանսը

Ֆինանսները լայն տերմին է, որը նկարագրում է բանկային գործունեության, լծակների կամ պարտքերի, վարկերի, կապիտալի շուկաների, փողերի և ներդրումների հետ կապված գործողությունները: Ըստ էության, ֆինանսները ներկայացնում են փողերի կառավարումը և անհրաժեշտ միջոցներ ձեռք բերելու գործընթացը: Ֆինանսները ներառում են նաև դրամային, բանկային, վարկային, ներդրումների, ակտիվների և պարտավորությունների վերահսկում, ստեղծում և ուսումնասիրում, որոնք կազմում են ֆինանսական համակարգերը:

Law & More B.V.