Մեծ նշանակություն է տրվում աշխատողների գործադուլ հայտարարելու իրավունքին

Նիդեռլանդներում մեծ նշանակություն է տրվում աշխատողների գործադուլի իրավունքին: Հոլանդացի գործատուները պետք է հանդուրժեն գործադուլները, ներառյալ բացասական հետևանքները, որոնք դրանք կարող են ունենալ իրենց համար, քանի դեռ պահպանվում են «խաղի կանոնները»: Ապահովելու համար, որ աշխատակիցները չեն զերծ մնալ այս իրավունքի օգտագործումից, Հոլանդիայի Վերաքննիչ Կենտրոնական խորհուրդը որոշում կայացրեց, որ գործադուլը չպետք է ազդի գործազրկության նպաստի բարձրության վրա: Սա նշանակում է, որ աշխատողի ամենօրյա աշխատավարձը, որի հիման վրա հաշվարկվում է գործազրկության նպաստը, այլևս չպետք է բացասաբար ազդի գործադուլի վրա:

11-04-2017

բաժնետոմս